Kronisk smärta

(null)

Bakom stängda dörrar och i tysta rum kan man gömma saker som ständigt pågår . Det du och ingen annan ser eller hör men som tröstlöst fortgår. Ibland övermäktigt men oftast uthärdligt för man måste . Mörkertalet är ovisst då man väljer tystnaden . Men en sak har vi gemensamt och det är hoppet att det en dag ska försvinna .