Uncrowned king!


Att det ska vara så svårt att övertyga vissa. Måste jag både tatuera in CV och inehållsförtäckning som ryggpieace för att poletten ska trilla ner . I go my own way........